Generalitat de Catalunya – www.gencat.cat

Departament de Producció Animal Grup Gestió Porcina ()

Observatori del porcí

E-1 Dimensionament de granges de porcí


Què és el dimensionament de les granges de porcí?


El dimensionament de granges consisteix en determinar el nombre de places necessàries a cada fase del cicle productiu, ja sigui a partir de l'objectiu de producció de l'explotació (nombre de porcs trets a engreix) o en funció del tipus de maneig aplicat sobre els animals (desfasament de lots), sempre tenint en compte tant els condicionants tècnics, econòmics i legals.

Per aprofundir amb el tema, es pot consultar el Capítol 3: "Dimensionamiento de alojamientos" de D.Babot, M.Revuelta i A.Vidal de la següents font bibliogràfica:

Forcada, F., Babot,D., Vidal,A., Buxadé,C. (2009). Diseño de alojamientos e instalaciones. Ganado Porcino. Servet Editorial.Sortir de la pàgina

© Generalitat de Catalunya