Generalitat de Catalunya – www.gencat.cat

Departament de Producció Animal Grup Gestió Porcina ()

Observatori del porcí

E-1 Dimensionament de granges de porcí


Aquesta eina permet dimensionar (determinar el nombre de places i sales dels diferents allotjaments) les granges de porcí tenint en compte dos objectius:
- Dimensió de granja (segons nombre total de truges en producció).
El dimensionament es realitza fixant les variables "nombre de truges per lot" i "desfasament de lots". Aquesta segona variable determina el nombre de lots totals a la granja, que juntament amb el nombre de truges per lot configuren la dimensió de la granja.
- Objectiu vendes (segons l'objectiu de porcs engreixats per lot).
Aquest escenari pot presentar-se en el cas que el granger tingui per objectiu cobrir una demanda d'animals engreixats constant al llarg del temps.

Reiniciar

Dades tècniques necessàries per realitzar els càlculs

Per tal d'obtenir els resultats del dimensionament de la seva explotació, introdueixi les dades en els requadres tenint en compte les definicions de les variables que es visualitzen al situar el cursor dins dels requadres. Finalment obtindrà els resultats a l'activar l'opció Calcular.

 1. 1 Característiques del cicle biològic
  • dies

  • dies

   Interval deslletament - cobrició fèrtil

  • dies

   Interval cobrició fèrtil - diagnòstic de gestació

  • dies

  • dies

  • dies

  • dies

  • setmanes

 2. 2 Dades productives
  • parts

  • anys

  • %

  • %

  • %

  • %

  • setmanes

 3. 3Ocupació d'instal·lacions
  1. 3.1 Sala de cobrició/ control

   • dies

   • dies

   • dies

  2. 3.2 Sala de gestació

   • dies

   • dies

   • dies

  3. 3.3 Sala de maternitat

   • dies

    Dies abans del part que la truja s'allotja a la sala de maternitat

   • dies

   • dies

    Temps durant el qual els garrins romanen a la sala de parts després del deslletament

   • dies

   • dies

  4. 3.4 Parcs de transició

   • dies

    Temps en que els garrins romanen a transició

   • dies

   • dies

  5. 3.5 Parcs d'engreix

   • dies

   • dies

    Dies de diferència entre l'última sortida de porcs i la duració mitjana de l'engreix

   • dies

   • dies

 4. 4Nombre d'animals de l'explotació
  1. 4.1 Reproductores

  2. 4.2 Reposició

   • dies

  3. 4.3 Garrins deslletats/ any

  4. 4.4 Porcs engreixats/ any

 5. 5Resultats del dimensionament i valoració econòmica
  1. 5.1 Dimensionament (Sales i animals/sala)


   Instal·lacions
   Sales
   Animals / sala
   Maternitat

   Transició

   Engreix

  2. 5.2 Dimensionament i valoració econòmica


   Zones Nº de places Cost / plaça (€)
   Total (€)
   Total

   Maternitat

   Cobrició / control

   Gestació

   Transició

   Engreix


Per a sortir de la pàgina i tornar a la pàgina d'inici d' "Eines per a la presa de decisions" premi  aquí.
© Generalitat de Catalunya