Generalitat de Catalunya – www.gencat.cat

Departament de Producció Animal Grup Gestió Porcina ()

Observatori del porcí

E-1 Dimensionament de granges de porcí


Aquesta eina permet dimensionar (determinar el nombre de places i sales dels diferents allotjaments) les granges de porcí tenint en compte dos objectius:
- Dimensió de granja (segons nombre total de truges en producció).
El dimensionament es realitza fixant les variables "nombre de truges per lot" i "desfasament de lots". Aquesta segona variable determina el nombre de lots totals a la granja, que juntament amb el nombre de truges per lot configuren la dimensió de la granja.
- Objectiu vendes (segons l'objectiu de porcs engreixats per lot).
Aquest escenari pot presentar-se en el cas que el granger tingui per objectiu cobrir una demanda d'animals engreixats constant al llarg del temps.
 

Reiniciar

Dades tècniques necessàries per realitzar els càlculs

Per tal d'obtenir els resultats del dimensionament de la seva explotació, introdueixi les dades en els requadres tenint en compte les definicions de les variables que es visualitzen al situar el cursor dins dels requadres. Finalment obtindrà els resultats a l'activar l'opció Calcular.

 1. 1 Característiques del cicle biològic
  • dies

  • dies

  • dies

   Interval deslletament - cobrició fèrtil

  • dies

   Aquest període es correspon amb el desfasament entre lots

  • dies

 2. 2 Flux productiu
  • Aquesta variable determina l'objectiu productiu de l'explotació

  • %

  • %

  • %

  • Mitjana de garrins deslletats per part

 3. 3Ocupació d'instal·lacions
  1. 3.1 Sala de maternitat

   • dies

    Dies abans del part en els que la truja s'allotja a la sala de maternitat

   • dies

   • dies

   • dies

  2. 3.2 Sala de gestació

   • dies

   • dies

   • dies

   • %

  3. 3.3 Sala de cobrició / control

   • dies

    Interval deslletament - cobrició

   • dies

   • dies

   • %

  4. 3.4 Parcs de transició

   • Kg

   • Kg

   • Kg/dia

   • dies

   • dies

  5. 3.5 Parcs d'engreix

   • Kg

   • Kg

   • Kg/dia

   • dies

   • dies

    Dies que transcorren des de la duració mitjana d'engreix i l'última sortida d'animals

   • dies

 4. 4Nombre d'animals de l'explotació
  1. 4.1 Reposició

   • %

  2. 4.2 Quarantena de recepció

   • dies

   • dies

   • dies

  3. 4.3 Quarantena d'adaptació i espera

   • dies

   • dies

   • dies

  4. 4.4 Cobrició/control de la reposició

   • dies

   • dies

   • dies


 5. 5 Resultats
  1. 5.1 Resum del dimensionament i de la valoració econòmica general

   Resum dels resultats del nombre de sales i places per cada una de les zones de la granja

   Zones Nº sales
   Places / sala
   Total places
   Cost / plaça (€)
   Total (€)

   Maternitat

   Gestació

   Cobrició/control

   Transició

   Engreix

  2. 5.2 Resum del dimensionament i valoració econòmica per a la reposició

   Resum dels resultats de temps, nombre de sales i places per a cada una de les zones de la reposició

   Zones Temps (dies)
   Nº sales
   Total places
   Cost / plaça (€) Total (€)

   Quarantena recepció

   Quarantena adaptació espera

   Cobrició/control de la reposició


Per a sortir de la pàgina i tornar a la pàgina d'inici d' "Eines per a la presa de decisions" premi  aquí.
© Generalitat de Catalunya